Základní škola a Mateřská škola, Znojmo, Pražská 98

 

Naše základní škola se věnuje dětem 1. i 2. stupně. Pracoviště Pražská navštěvují žáci od 1. do 9. třídy, pracoviště Slovenská je určeno pro děti z mateřské školy.

Zpracovali jsme pro Vás ucelenou sadu učiva, která na sebe v jednotlivých ročnících plynule navazuje, a nazvali ji Škola nové generace.

 

Je pro Vás připraveno:

- interaktivní výuka ve všech hlavních předmětech

- rozšířená výuka matematiky, informatiky, přírodovědných předmětů a cizích jazyků na 2. stupni

- výuka angličtiny už od 1. třídy

- moderní formy výuky s využitím počítačů

- zimní i jarní pobyty v přírodě

- studijní pobyty v Anglii  

- nepovinný předmět německý jazyk od 1. třídy

- pravidelné vícedenní poznávací zájezdy do německy mluvících zemí

- jazykové kurzy angličtiny Cambridge pro žáky od 3. třídy zakončené certifikátem

- plavecký výcvik 

- informatika od 5. ročníku 

- divadelní představení pro děti ve Znojmě i Brně

- filmová představení 

- kulturní a hudební vystoupení 

- konverzační soutěže v AJ, matematické soutěže, olympiády, pythagoriády, recitační soutěže, pěvecké soutěže

- sportovní a zájmové vyžití ve volném čase (hokej, florbal, zájezdy do Vídně, spoustu zájmových útvarů a kroužků, exkurze...)

- webové stránky tříd

- projektové dny s tematickým zaměřením

- moderně vybavené učebny, lákavé čítárny, inovativní metody výuky

- Klub nadaných dětí

- projekt Rodiče vítáni

- vánoční i velikonoční koncerty a výstavy, veřejná vystoupení na hlavním podiu ve městě

- přípravné kurzy pro malé přeškoláky (zahajované vždy na začátku školního roku)

 

Školní družina 5.45–17.00 hodin

- bohatý zájmový program (aerobic, klub šikulek, vaření, flétna, počítače, bruslení, NJ, výtvarný kroužek, pohybové hry, projektové dny...)

- aktivní spolupráce vychovatelek a rodičů

- odpolední workshopy, výtvarné díly pro rodiče s dětmi

 

Školní jídelna

- svačinky pro všechny žáky

- projekt Ovoce do škol

- projekt Mléko do škol